Welcome to your Bevægelser (63-1)

Hvilket led i kroppen, kan som det eneste, lave bevægelsen circumduktion?
Hvilke af disse bevægelser kan ikke findes sted i ryggen?
Hvad ville være det modsatte af en fleksion?
Hvor findes myofascien?
Hvilket af disse led kan fortage abduktion og adduktion?
I hvilke to retninger kan rotation forekomme?
Hvad kaldes den slags rotation, som finder sted i underarmen og foden?
(Der er 2 rigtige svar)
Hvad er det modsatte af en adduktion?
Hvad hedder en muskel celle?
Hvor mange udsprings hoveder har en muskel som hedder triceps?
Hvad betyder ekstension?