Welcome to your Bevægelser (63-1)

Hvor mange udsprings hoveder har en muskel som hedder triceps?
Hvad er det modsatte af en adduktion?
Hvilket af disse led kan fortage abduktion og adduktion?
Hvad ville være det modsatte af en fleksion?
Hvilke af disse bevægelser kan ikke findes sted i ryggen?
I hvilke to retninger kan rotation forekomme?
Hvilket led i kroppen, kan som det eneste, lave bevægelsen circumduktion?
Hvor findes myofascien?
Hvad betyder ekstension?
Hvad hedder en muskel celle?
Hvad kaldes den slags rotation, som finder sted i underarmen og foden?
(Der er 2 rigtige svar)