Welcome to your Brystkassen (70-1)

Hvad kaldes de 7 øverste ribbenspar?
Hvad er "væggene" i brystkassen dannet af?
Hvor findes intercostal rummet?
Hvilken muskel udgør den struktur som vi kalder mellemgulvet?
Er det korrekt at hovedpulsåren, aorta, passere igennem M. diaphragma?
Hvor mange dele er brystbenet - sternum, sammensat af?
Hvilke muskler er de vigtigste respiratoriske muskler?
(Der er 2 rigtige svar)
Hvad er den latinske betegnelse for den mellemste del af brystbenet - sternum?
Hvad betyder det når en muskel hedder "obliquus"?
Hvad hedder den del af kropsstammen, som findes over mellemgulvet?
Hvad hedder den dybtliggende mavemuskel?