Welcome to your Brystkassen (70-1)

Hvor findes intercostal rummet?
Hvad hedder den del af kropsstammen, som findes over mellemgulvet?
Hvilke muskler er de vigtigste respiratoriske muskler?
(Der er 2 rigtige svar)
Hvad kaldes de 7 øverste ribbenspar?
Hvad hedder den dybtliggende mavemuskel?
Hvilken muskel udgør den struktur som vi kalder mellemgulvet?
Hvad er den latinske betegnelse for den mellemste del af brystbenet - sternum?
Er det korrekt at hovedpulsåren, aorta, passere igennem M. diaphragma?
Hvad er "væggene" i brystkassen dannet af?
Hvad betyder det når en muskel hedder "obliquus"?
Hvor mange dele er brystbenet - sternum, sammensat af?