Welcome to your Brystkassen (70-1)

Hvad betyder det når en muskel hedder "obliquus"?
Hvilken muskel udgør den struktur som vi kalder mellemgulvet?
Hvad er den latinske betegnelse for den mellemste del af brystbenet - sternum?
Hvor findes intercostal rummet?
Er det korrekt at hovedpulsåren, aorta, passere igennem M. diaphragma?
Hvad hedder den dybtliggende mavemuskel?
Hvad hedder den del af kropsstammen, som findes over mellemgulvet?
Hvilke muskler er de vigtigste respiratoriske muskler?
(Der er 2 rigtige svar)
Hvad er "væggene" i brystkassen dannet af?
Hvor mange dele er brystbenet - sternum, sammensat af?
Hvad kaldes de 7 øverste ribbenspar?