Welcome to your Fodens muskler 1 (75-1)

Hvor insererer M. ekstensor digitorum longus?
Hvad kunne være et andet navn for muskelens udspring?
Hvad kendetegner brevis muskler?
Hvad hedder den membran som findes mellem underbens knoglerne, og som flere muskler bruger som udspringsområde?
Hvilken muskel findes på bagsiden af underbenet, dybt inde mellem underbens knoglerne?
Hvad hedder den musklen som udfylder størstedelen af forsiden på skinnebenet?
Hvad er inseration for noget?
Hvad hedder den muskel som udspringer fra den yderste femur kondyl, og som virker mere stabiliserende end bevægende?
Hvilke tæer påvirker M. flexor hallucis longus?
Hvad hedder området på 5. metatarsus, hvor M. peroneus brevis fæstner (inserer)?