Welcome to your Fodens muskler 2 (76-1)

Hvad hedder det hvis fodens svang muskulatur er blevet for stramme, og derved øger svangbuen under foden?
Hvad er aponeurosis plantaris for noget?
Hvad hedder den korte muskel der kan stække (ekstendere) stortåen?
Hvilken muskel er meget vigtig for at fodsvangen bibeholder en korrekt spænding?
Er det korrekt at storetåen har både sin egen abduktor og adduktor muskulatur?
Hvad kan årsagen være til at nogle mennesker bliver platfodet?
På hvilke 3 phalanges sidder M. ekstensor digitorum brevis fast?