Welcome to your Hoften (71-1)

Hvilke af disse knogler, er ikke en del af pelvis (bækkenet)?
Hvor mange knogle dele består os coxae knoglen, ved fødslen?
Hvad er det latinske navn for hofte ledskålen?
Hvilken type af ægte led er hofte leddet?
Hvilken af disse bevægelser kan M. gluteus maximus ikke lave?
Hvilken muskel kan, hvis den går i hypertonus, komme ind og trykke på n. ischiadicus?
Hvad hedder lårbensknoglen på latin?
Hvilken type knogle er patella (knæskallen)?
Hvilken af disse knogler er ikke en del af knæ leddet?
Hvilke 2 funktioner har vores meniskiier inde i knæleddet?
(Der er 2 rigtige svar)
Hvorhenne ved knæleddet er korsbåndene lokaliseret?
Hvilke funktioner har M. qudriceps femoris?
(Der er 2 rigtige svar)