Welcome to your Ledlære 2 (61-1)

Hvad hedder det materiale som beklæder knogle-enderne i de ægte led?
Hvor mange lag består en ledkapsel af?
Hvilken af disse funktioner, er ikke en egenskab hyalinbrusk har?
Hvilken funktion har synovial membranen i ledkapslen?
Hvordan er bevægeligheden i et ægte led?
Hvad kaldes de ægte led?
Findes der mekano-receptorer i ledbåndene?
Hvilken funktion har ledbånddene
Er det korrekt at der, i nogle led, kan findes en brusk-skive inde i leddet?
Hvad kaldes det når et led kan bevæge sig over to akser?