Welcome to your Ledlære 3 (62-1)

Hvilket af disse led er ikke et hængselsled?
Hvor mange akser kan et kugle-led bevæge sig over?
Hvilken type led er ryggens facet-led?
Hvilken type led er knæ-leddet?
Hvilken af disse er ikke benævnelsen for et ægte led?
Er det korrekt at, jo mere stabilt et led er, jo mindre bevægeligt er det?
Hvilken af disse er ikke betegnelsen for et ægte led?
Hvor i kroppens findes der saddel-led?
Hvor mange akser kan et dreje-led bevæge sig over?
Hvorhenne i kroppen findes der 3 samlede glideled, som tilsammen danner et drejeled?