Welcome to your Ledlære 3 (62-1)

Hvilken type led er ryggens facet-led?
Hvorhenne i kroppen findes der 3 samlede glideled, som tilsammen danner et drejeled?
Hvilken af disse er ikke benævnelsen for et ægte led?
Hvilket af disse led er ikke et hængselsled?
Hvilken af disse er ikke betegnelsen for et ægte led?
Hvor mange akser kan et kugle-led bevæge sig over?
Hvor mange akser kan et dreje-led bevæge sig over?
Hvilken type led er knæ-leddet?
Er det korrekt at, jo mere stabilt et led er, jo mindre bevægeligt er det?
Hvor i kroppens findes der saddel-led?