Welcome to your Lunger og luftveje 2 (48-1)

Hvad hedder de små enheder i lungerne, hvor udvekslingen mellem ilt og næring finder sted?
Hvor stort et overflade areal danner alveolerne inde i lungevævet?
Hvilken type tryk er der imellem plura parientale og plura viscerale?
Hvor ender vena pulmonalis, fra lungerne, henne?
Fra hvilken del af hjertet kommer det af-iltede blod over til lungerne?
Hvilken muskel er kroppens vigtigste åndedrætsmuskel?
Hvad er det kliniske navn for en indånding?
Hvilken funktion har det nutritive kredsløb i lungerne?
Er det korrekt at lungerne ikke indeholder luft i fosterstadiet?
Hvad hedder den indre lungesæk?