Welcome to your Lunger og luftveje 2 (48-1)

Hvilken funktion har det nutritive kredsløb i lungerne?
Hvor stort et overflade areal danner alveolerne inde i lungevævet?
Hvilken type tryk er der imellem plura parientale og plura viscerale?
Hvor ender vena pulmonalis, fra lungerne, henne?
Hvad hedder de små enheder i lungerne, hvor udvekslingen mellem ilt og næring finder sted?
Fra hvilken del af hjertet kommer det af-iltede blod over til lungerne?
Hvad hedder den indre lungesæk?
Hvad er det kliniske navn for en indånding?
Hvilken muskel er kroppens vigtigste åndedrætsmuskel?
Er det korrekt at lungerne ikke indeholder luft i fosterstadiet?