Welcome to your Lunger og luftveje 3 (49-1)

Er det korrekt at lungerne indeholder stræk-receptorer som medvirker til at vores vejrtrækning forløber rytmisk?
Hvilket stof udgør den største mængde af affaldsstof i kroppen?
Hvilke skadelige dannede strukturer kan lungerne nedbryde?
Hvordan er åndedrættet neurologisk kontrolleret?
Hvad afgøre kroppens surheds-grad?
Hvor meget luft indeholder en indånding under hvile?
Hvor stor en procentdel af kroppens ilt, transporteres med hæmoglobin rundt i kroppen?
Er det korrekt at affaldsstoffer i luftvejene, kan oplagres?
Hvad hedder de celle-grupper som måler ilt, kuldioxid og pH-værdi?