Welcome to your Lunger og luftveje (47-1)

Hvilken funktion opretholder næsen og det eustakiske rør sammen?
Hvad indgår i de øvre luftveje?
Hvilken type muskulatur består stemmelæberne af?
Hvor mange par bihuler har vi?
I hvilket svælg findes mandlerne (tonsillerne)?
Hvor langt er luftrøret ca?
Hvilke to strukturer forbindes via luftrøret (trachea)?
Hvilke to funktioner har bihulerne?
(der er 2 rigtige svar)
Hvilket udsagn er korrekt?
Hvilken hjernenerve står lugteepitellet i næsen, i forbindelse med?
Hvorhenne i lungerne sker udvekslingen mellem ilt og kuldioxid?