Welcome to your Sanseorganerne 3 (55-1)

Hvilke af disse navne henviser ikke til navnet på en knogle i øret?
Hvilken funktion har det eustachiske rør for øret?
Hvilken funktion har stapedius-refleksen?
Hvad hedder hører-nerven?
Hvilken del af hjernen modtager og bearbejder indtryk fra ligevægts-sansen?
Hvorhenne i øret findes trommehinden?
Hvilken af disse sanser er ikke en del af ligevægts-sansen?
Hvilken struktur i ansigtet vil kroppen altid forsøge at holde vandret?
Hvad findes der inde i mellemøret?
Hvilke to dele af øret afgrænses af trommehinden?