Welcome to your Underben (72-1)

Hvad hedder den yderligt liggende lægbens knogle i underbenet?
Hvor mange led er ankel leddet sammensat af?
Hvad er det latinske navn for hælbensknoglen?
Hvad hedder musklen som findes på forsiden af skinnebenet?
Hvor på underbenet findes peroneus muskulaturen?
Hvad findes i hulrummet mellem tibia og fibula?
Hvilke to muskler dækker betegnelsen triceps surae over?
(Der er 2 rigtige svar)
Hvad hedder de to ovale hoveder der findes øverst på tibia knoglen?
Hvad hedder den knogle, som danner det øvre ankel led sammen med fodledsgaflen?
Hvad hedder de to bevægelser som det øvre ankel led kan lave?
(Der er 2 rigtige svar)
Hvilken muskel kaldes også for "knæ åbneren"?